Day: December 2, 2020

Nordic Angel Program

BUSINESS ANGELS NORWAY
has been part of EU’s 80 Billion Euro initiative Horizon 2020.

During 2018 and 2019, we developed in Norway
the NORDIC ANGEL PROGRAM: a training about cross-border startup investment.

Read More »

BAN Arctic Program

22. april startet BUSINESS ANGELS NORWAY i samarbeid med KUPA et opplærings- og nettverksprogram for investorer som vil lære om hvordan man får kontakt med oppstartsbedrifter og hvordan man gjør en investering.

Read More »